Hướng dẫn cài đặt khóa OSN 3365

(Khách hàng vui lòng  đọc rõ một lần trước khi thao tác, ghi chú: “*” quay lại; “#” xác nhận lệnh)

CÀI ĐẶT BAN ĐẦU

Cài đặt mật khẩu Admin

(Có thể chọn bằng mã số, thẻ từ, vân tay):

 • Bước 1: Ấn nút SET phía sau hộp chứa pin màn hình hiển thị số sẽ sáng đèn.
 • Bước 2: Nhập mật khẩu mặc định từ nhà sản xuất là 123456, ấn #.
 • Bước 3: Chọn một trong 2 phương thức: Mã số, Vân tay làm mật khẩu Admin.

+ Nếu dùng mật khẩu mã số: Nhập mã số ( 6 số bất kỳ), ấn #. Nhập lại mật khẩu vừa thêm lần 2, ấn #. 

+ Nếu dùng vân tay: Đưa ngón tay vào mặt nhận vân tay. Sau khi đèn nháy 3 lần có nghe thấy nhiều tiếng TÍT là  cài đặt thành công (hoặc nghe âm thanh hiển thị bằng ngôn ngữ Tiếng Anh). Nếu báo hiệu sai thì nghe thấy 2 tiếng TÍT TÍT, khách hàng vui lòng đặt vân tay để cài đặt lại.

(Ghi chú: Khi đã chọn phương thức nào làm mật khẩu Admin thì tất cả các bước tiếp theo sử dụng đúng phương thức mật khẩu Admin đó. Nếu sử dụng phương thức bằng mật khẩu mã số thì luôn kết thúc bằng phím # để xác nhận. Còn sử dụng phương thức vân tay thì không cần bước xác nhận bằng phím #).

Cách thay đổi mật khẩu Admin:

 • Bước 1: Ấn  nút SET phía sau hộp chứa pin màn hình hiển thị số sẽ sáng đèn.
 • Bước 2: Nhập mật khẩu Admin, ấn #
 • Bước 3: Ấn phím 4. 

+ Nếu thay đổi Admin mật khẩu mã số: Nhập mã số mới ( 6 số bất kỳ), ấn #. Nhập lại mật khẩu vừa thay đổi lần 2, ấn #. 

+ Nếu thay đổi Admin vân tay: Đưa ngón tay vào mặt nhận vân tay. Sau khi đèn nháy 3 lần có nghe thấy nhiều tiếng TÍT là  cài đặt thành công (hoặc nghe âm thanh hiển thị bằng ngôn ngữ Tiếng Anh). Nếu nhập sai sẽ có đèn hiển thị màu đỏ báo hiệu lỗi: Add Error 

Thêm mật khẩu người dùng:

Thêm vân tay:

 • Bước 1: Ấn  nút SET phía sau hộp chứa pin màn hình hiển thị số sẽ sáng đèn.
 • Bước 2: Nhập mật khẩu Admin, ấn #
 • Bước 3: Ấn phím 1. Đưa ngón tay vào mặt nhận vân tay. Đặt đầu vân tay ấn nhận 3 lần có nghe thấy nhiều tiếng TÍT là  cài đặt thành công (hoặc nghe âm thanh hiển thị bằng ngôn ngữ Tiếng Anh). Nếu nhập sai sẽ có đèn hiển thị màu đỏ báo hiệu lỗi: Add Error

Thêm mật khẩu mã số:

 • Bước 1: Ấn  nút SET phía sau hộp chứa pin màn hình hiển thị số sẽ sáng đèn.
 • Bước 2: Nhập mật khẩu Admin, ấn #
 • Bước 3: Ấn phím 2. Nhập mật khẩu mã số muốn thêm ( 6 số bất kỳ), ấn #. Nhập lại mã số vừa thêm lần 2, ấn #. 

 Thêm thẻ từ:

 • Bước 1: Ấn  nút SET phía sau hộp chứa pin nghe thấy tiếng TÍT báo hiệu. màn hình hiển thị số sẽ sáng đèn.
 • Bước 2: Nhập mật khẩu Admin, ấn #
 • Bước 3: Ấn phím 3. Đưa thẻ từ vào màn hình nhận thẻ từ nghe thấy tiếng TÍT là cài đặt thẻ từ thành công.

Xóa mật khẩu người dùng

 Xóa một  phương thức mở khóa 

 • Bước 1: Ấn  nút SET phía sau hộp chứa màn hình hiển thị số sẽ sáng đèn.
 • Bước 2: Nhập mật khẩu Admin, ấn #
 • Bước 3: Ấn phím 5. Sau đó ấn phím 1, ấn mã số cần xóa, ấn #. VD: Cần xóa ID 005 thao tác như sau: ấn 5, ấn 1, nhập 005 ấn #.

 Xóa toàn bộ vân tay

 • Bước 1: Ấn  nút SET phía sau hộp chứa pin màn hình hiển thị số sẽ sáng đèn.
 • Bước 2: Nhập mật khẩu Admin, ấn #
 • Bước 3: Ấn phím 5. Sau đó ấn phím 2. Ấn # lần nữa để xác nhận lệnh.

 Xóa toàn bộ mật khẩu mã số

 • Bước 1: Ấn  nút SET phía sau hộp chứa pin màn hình hiển thị số sẽ sáng đèn.
 • Bước 2: Nhập mật khẩu Admin, ấn #
 • Bước 3: Ấn phím 5. Sau đó ấn phím 3, Ấn # lần nữa để xác nhận lệnh. 

 Xóa toàn bộ thẻ từ:

 • Bước 1: Ấn  nút SET phía sau hộp chứa pin màn hình hiển thị số sẽ sáng đèn.
 • Bước 2: Nhập mật khẩu Admin, ấn #
 • Bước 3: Ấn phím 5. Sau đó ấn phím 4.  Ấn # lần nữa để xác nhận lệnh. 

CÀI ĐẶT KHÁC 

Cài đặt chế độ tổ hợp mở khóa kép (Combination)

Chế độ kép nghĩa là phải nhập 2 phương thức mở khóa mới có thể mở được cửa: Mã số  + Thẻ từ; Mã số + vân tay; vân tay + thẻ từ.

 • Bước 1: Ấn  nút SET phía sau hộp chứa pin màn hình hiển thị số sẽ sáng đèn.
 • Bước 2: Nhập mật khẩu Admin, ấn #
 • Bước 3: Ấn phím 6. Sau đó ấn phím 1. 

Tại đây sẽ có 2 lựa chọn.

Ấn phím 1: mở chế độ tổ hợp mở khóa kép

Ấn phím 2: tắt chế độ tổ hợp mở khóa kép

Cài đặt âm thanh (Adjust Volume)

 • Bước 1: Ấn  nút SET phía sau hộp chứa pin màn hình hiển thị số sẽ sáng đèn.
 • Bước 2: Nhập mật khẩu Admin, ấn #
 • Bước 3: Ấn phím 6. Sau đó ấn phím 2. 

Tại đây sẽ có 2 lựa chọn.

Ấn phím 4: giảm âm lượng

Ấn phím 6: tăng âm lượng

Cài đặt mật khẩu dùng 1 lần ( set 1 time PW): Mật khẩu mã số mở khóa chỉ có tác dụng 1 lần.

 • Bước 1: Ấn  nút SET phía sau hộp chứa pin màn hình hiển thị số sẽ sáng đèn.
 • Bước 2: Nhập mật khẩu Admin, ấn #
 • Bước 3: Ấn phím 6. Sau đó ấn phím 3.  Sau đó nhập mã số ( 6 số bất kỳ), ấn #. Nhập lại mã số lần 2, ấn # để xác nhận.

Cài đặt âm thanh hướng dẫn (Unlock Speech): Tắt hoặc mở âm thanh hướng dẫn bằng tiếng Anh.

Bước 1: Ấn  nút SET phía sau hộp chứa pin màn hình hiển thị số sẽ sáng đèn.

Bước 2: Nhập mật khẩu Admin, ấn #

Bước 3: Ấn phím 6. Sau đó ấn phím 4. 

Tại đây sẽ có 2 lựa chọn.

Ấn phím 1: bật âm thanh hướng dẫn

Ấn phím 2: tắt âm thanh hướng dẫn

Xem lịch sử mở khóa

 • Bước 1: Ấn  nút SET phía sau hộp chứa pin màn hình hiển thị số sẽ sáng đèn.
 • Bước 2: Nhập mật khẩu Admin, ấn #
 • Bước 3: Ấn phím 7. 

Cài đặt chế độ không khóa cửa

Đây là chế độ đặc biệt, khi cài cửa sẽ không cần nhập phương thức mở khóa nào vẫn có thể mở khóa. Với phần cài đặt này khuyến cáo khách hàng không nên cài. Phần cài này chỉ thích hợp khi nhà có tiệc, đông khách không tiện mở khóa nhiều.

Chú ý:  Không cần ấn nút SET sau hộp chứa pin. 

 • Bước 1: nhập trực tiếp mật khẩu mã số admin, ấn #, SAU ĐÓ ẤN (*)
 • Bước 2: chọn phím 1.

Tại đây sẽ có 2 lựa chọn.

Ấn phím 1: bật chế độ không khóa cửa

Ấn phím 2: tắt chế độ không khóa cửa.

Cài đặt thời gian

Chú ý:  Không cần ấn nút SET sau hộp chứa pin. 

 • Bước 1: nhập trực tiếp mật khẩu mã số admin, ấn #, SAU ĐÓ ẤN (*)
 • Bước 2: chọn phím 4, ấn # sau đó nhập ngày năm- tháng – ngày – giờ – phút lần lượt theo hướng dẫn.

VD: nhập 09h00 ngày 12/12/2019 sau khi nhập mật khẩu admin, ấn #, chọn phím 4, ấn # sẽ nhập lần lượt 2-0-1-9-1-2-1-2-0-9-0-0

KHÔI PHỤC CÀI ĐẶT GỐC

Ấn giữ nút SET ở sau hộp chứa pin khoảng 5s sẽ nghe thấy tiếng TÍT TÍT TÍT sau đó có số đếm ngược từ 5-1 bằng tiếng Anh sẽ có âm thanh báo hiệu khóa đã khôi phục cài đặt gốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Miền Bắc
Miền Nam
Miền Trung
 • Đại lý Nguyên Đà: 203 Xô Viết Nghệ Tĩnh- Khuê Trung- Cẩm Lệ- Đà Nẵng

  Điện thoại: 0968.546.586

  Địa chỉ: 203 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Khuê Trung- Cẩm Lệ - Đà Nẵng

 • Đại lý Quảng Bình: 122 Đường Hai Bà Trưng- Đồng Hới – Quảng Bình

  Điện thoại: 0989.222.009

  Địa chỉ: 122 Đường Hai Bà Trưng, Đồng Hới, Quảng Bình

 • Đà Nẵng: 254 Mai Chí Thọ, P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

  Điện thoại: 0918810330

  Địa chỉ: 254 Mai Chí Thọ, P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

 • Hà Nội: Showroom Vua Cửa Gỗ, TT05, LK (liên khu) 16 Khu ĐT Tây Nam, Linh Đàm, Hoàng Mai

  Điện thoại: 0967292526

  Địa chỉ: Vua Cửa Gỗ, TT05, LK (liên khu) 16 Khu ĐT Tây Nam, Linh Đàm

 • Quảng Bình: Nhà Thông Minh 3T, 274 Lý Thường Kiệt, Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

  Điện thoại: 0896698799

  Địa chỉ: 274 Lý Thường Kiệt, Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

 • Chi nhánh Đà Nẵng: Số 52, Đường 2/9, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

  Điện thoại: 0776860555

  Địa chỉ: Số 52, Đường 2/9, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

 • Thanh Hóa: Khu phố Ninh Thành, P. Quảng Tiến, TP. Sầm Sơn

  Điện thoại: 0982107009

  Địa chỉ: Khu phố Ninh Thành, P. Quảng Tiến, TP. Sầm Sơn

 • KHÁCH HÒA-34 HƯƠNG SƠN, PHƯỚC HÒA, NHA TRANG

  Điện thoại: 0913124007

  Địa chỉ: Công ty TNHH Dịch vụ viễn thông VDC

 • Vĩnh Phúc -SIÊU THỊ VẬT LIỆU XÂY DỰNG & NỘI THẤT TRANG TRÍ V-HOME

  Điện thoại: 18009411

  Địa chỉ: XÓM PHỔ, QUẤT LƯU, BÌNH XUYÊN, VĨNH PHÚC (SIÊU THỊ VẬT LIỆU XÂY DỰNG & NỘI THẤT TRANG TRÍ V-HOME)

 • Nghệ An: 81 Trần Phú, TP. Vinh, Nghệ An

  Điện thoại: 02383636789

  Địa chỉ: 81 Trần Phú, TP. Vinh, Nghệ An

 • Ninh Bình: Số 478-480A Trần Hưng Đạo – P. Ninh Khánh – TP Ninh Bình

  Điện thoại: 0915665036

  Địa chỉ: Số 478-480A Trần Hưng Đạo – P. Ninh Khánh – TP Ninh Bình

 • Bình Thuận: D18 Châu Văn Liêm, Xuân An, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

  Điện thoại: 0252 2224 777

  Địa chỉ: D18 Châu Văn Liêm, Xuân An, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

 • Quảng Bình: 59 Nguyễn Tri Phương, Nam Lí, Đồng Hới, Quảng Bình

  Điện thoại: 0948224769

  Địa chỉ: 59 Nguyễn Tri Phương, Nam Lí, Đồng Hới, Quảng Bình

 • Nghệ An: 10 Đại lộ Lê Nin, TP. Vinh, Nghệ An

  Điện thoại: 0913036789

  Địa chỉ: 10 Đại lộ Lê Nin, TP. Vinh, Nghệ An

 • Ninh Bình: Số 10, Núi Vàng, tổ 15, P. Trung Sơn, TP. Tam Điệp, Ninh Bình

  Điện thoại: 0904667046

  Địa chỉ: Số 10, Núi Vàng, tổ 15, P. Trung Sơn, TP. Tam Điệp, Ninh Bình

 • Phú Thọ: 1165, đại lộ Hùng Vương, phường Tiên Cát, TP. Việt Trì

  Điện thoại: 0984846622

  Địa chỉ: 1165, đại lộ Hùng Vương, phường Tiên Cát, TP. Việt Trì

 • Hải Phòng: 62 đường số 5 KĐT ven sông Lạch Tray – Cầu Rào 2 đường Võ Nguyên Giáp, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng

  Điện thoại: 0788239111

  Địa chỉ: 62 đường số 5 KĐT ven sông Lạch Tray - Cầu Rào 2 đường Võ Nguyên Giáp, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng

 • Hà Nội: Nguyễn Xiển – Phường Hạ Đình – Thanh Xuân – Hà Nội

  Điện thoại: 19009292

  Địa chỉ: Số 47 Nguyễn Xiển - Phường Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội

 • Quảng Ninh: 114 Trưng Vương. TP. Uông Bí, Quảng Ninh

  Điện thoại: 0969503586

  Địa chỉ: Số 114 - P.Trưng Vương - TP.Uông Bí - Quảng Ninh

 • Chi nhánh TP. HCM: 406/5 Cộng Hoà, Phường 13, Quận Tân Bình, HCM

  Điện thoại: 0858522533

  Địa chỉ: 406/5 Cộng Hoà, Phường 13, Quận Tân Bình, HCM

Chat Zalo
19009292