Hướng dẫn cài đặt khóa cửa OSN-3360

Cài đặt mật khẩu Admin (Có thể chọn bằng mã số, thẻ từ, vân tay):

 • Bước 1: Ấn nút SET phía sau hộp chứa pin màn hình hiển thị số sẽ sáng đèn.
 • Bước 2: Nhập mật khẩu mặc định từ nhà sản xuất là 123456, ấn #.
 • Bước 3: Chọn một trong 2 phương thức: Mã số, Vân tay làm mật khẩu Admin.

Hướng dẫn cài đặt khóa cửa OSN-3361

Cài đặt mật khẩu Admin (Có thể chọn bằng mã số, thẻ từ, vân tay)

 • Bước 1: Ấn nút SET phía sau hộp chứa pin nghe thấy tiếng TÍT báo hiệu, màn hình hiển thị số sẽ sáng đèn.
 • Bước 2: Nhập mật khẩu mặc định từ nhà sản xuất là 123456, ấn #.
 • Bước 3: Chọn một trong 3 phương thức: Mã số, Thẻ từ, Vân tay làm mật khẩu Admin…

Hướng dẫn cài đặt khóa cửa OSN-3362

Cài đặt mật khẩu Admin (Có thể chọn bằng mã số, thẻ từ, vân tay)

 • Bước 1: Ấn nút SET phía sau hộp chứa pin nghe thấy tiếng TÍT báo hiệu, màn hình hiển thị số sẽ sáng đèn.
 • Bước 2: Nhập mật khẩu mặc định từ nhà sản xuất là 123456, ấn #.
 • Bước 3: Chọn một trong 3 phương thức: Mã số, Thẻ từ, Vân tay làm mật khẩu Admin…

Hướng dẫn cài đặt khóa cửa OSN-3363

Cài đặt mật khẩu Admin (Có thể chọn bằng mã số, thẻ từ, vân tay): Có thể chọn từ 1 đến 3 mật khẩu Admin ( Vân tay, mã số, thẻ từ).

 • Bước 1: Ấn nút SET phía sau hộp chứa pin nghe thấy tiếng TÍT báo hiệu, màn hình hiển thị số sẽ sáng đèn.
 • Bước 2: Có thể chọn 1 trong 3 phương thức: Mã số, Thẻ từ, Vân tay làm mật khẩu Admin hoặc đồng thời chọn cả 3 mật khẩu Admin.
khoa van tay osn 3364

Hướng dẫn cài đặt khóa cửa OSN-3364

Cài đặt Mật khẩu ADMIN là ( mã số, vân tay, thẻ từ)

Sau khi khôi phục cài đặt gốc, nhập Mật khẩu xuất xưởng mặc định  123456#

Để cài đặt Mật khẩu ADMIN Nhập phím 1 -> phím 1 -> Tại ID 001 Nhập # -> Nhập Mật khẩu admin

Nhập Mật khẩu mã số: Nhập 6 số bất kỳ Nhập #, nhập xác nhận lại lần nữa Nhập #

Nhập vân tay: Đưa ngón tay vào mặt nhận vân tay, sau khi thấy đèn nháy đưa ngón tay lại lần 3, khi nghe thấy tiếng  TÍT là cài đặt thành công,

Hướng dẫn cài đặt khóa cửa OSN-3365

Cài đặt mật khẩu Admin (Có thể chọn bằng mã số, thẻ từ, vân tay):
Bước 1: Ấn nút SET phía sau hộp chứa pin màn hình hiển thị số sẽ sáng đèn.
Bước 2: Nhập mật khẩu mặc định từ nhà sản xuất là 123456, ấn #.
Bước 3: Chọn một trong 2 phương thức: Mã số, Vân tay làm mật khẩu Admin.
+ Nếu dùng mật khẩu mã số: Nhập mã số ( 6 số bất kỳ), ấn #. Nhập lại mật khẩu vừa thêm lần 2, ấn #.
+ Nếu dùng vân tay: Đưa ngón tay vào mặt nhận vân tay. Sau khi đèn nháy 3 lần có nghe thấy nhiều tiếng TÍT là cài đặt thành công (hoặc nghe âm thanh hiển thị bằng ngôn ngữ Tiếng Anh). Nếu báo hiệu sai thì nghe thấy 2 tiếng TÍT TÍT, khách hàng vui lòng đặt vân tay để cài đặt lại.

khóa cửa thông minh 3368

Hướng dẫn cài đặt khóa cửa OSN-3366

Cài đặt mật khẩu Admin (Có thể chọn bằng mã số, thẻ từ, vân tay):
Bước 1: Ấn nút SET phía sau hộp chứa pin màn hình hiển thị số sẽ sáng đèn.
Bước 2: Nhập mật khẩu mặc định từ nhà sản xuất là 123456, ấn #.
Bước 3: Chọn một trong 2 phương thức: Mã số, Vân tay làm mật khẩu Admin.
+ Nếu dùng mật khẩu mã số: Nhập mã số ( 6 số bất kỳ), ấn #. Nhập lại mật khẩu vừa thêm lần 2, ấn #.
+ Nếu dùng vân tay: Đưa ngón tay vào mặt nhận vân tay. Sau khi đèn nháy 3 lần có nghe thấy nhiều tiếng TÍT là cài đặt thành công (hoặc nghe âm thanh hiển thị bằng ngôn ngữ Tiếng Anh). Nếu báo hiệu sai thì nghe thấy 2 tiếng TÍT TÍT, khách hàng vui lòng đặt vân tay để cài đặt lại.

khóa cửa thông minh 3368

Hướng dẫn cài đặt khóa cửa OSN-3368

Cài đặt mật khẩu Admin (Có thể chọn bằng mã số, thẻ từ, vân tay):
Bước 1: Ấn nút SET phía sau hộp chứa pin màn hình hiển thị số sẽ sáng đèn.
Bước 2: Nhập mật khẩu mặc định từ nhà sản xuất là 123456, ấn #.
Bước 3: Chọn một trong 2 phương thức: Mã số, Vân tay làm mật khẩu Admin.
+ Nếu dùng mật khẩu mã số: Nhập mã số ( 6 số bất kỳ), ấn #. Nhập lại mật khẩu vừa thêm lần 2, ấn #.
+ Nếu dùng vân tay: Đưa ngón tay vào mặt nhận vân tay. Sau khi đèn nháy 3 lần có nghe thấy nhiều tiếng TÍT là cài đặt thành công (hoặc nghe âm thanh hiển thị bằng ngôn ngữ Tiếng Anh). Nếu báo hiệu sai thì nghe thấy 2 tiếng TÍT TÍT, khách hàng vui lòng đặt vân tay để cài đặt lại.

khoa van tay cua kinh osn3369

Hướng dẫn cài đặt khóa cửa OSN-3369

CÀI ĐẶT BAN ĐẦU
Ấn phím (*) + phím (#) sau đó nhập mã số admin khẩu xuất xưởng mặc định là: 123456, ấn #
Sửa mã số Admin
Bước 1: Ấn phím (*) + phím (#) sau đó mã số admin khẩu xuất xưởng mặc định là: 123456, ấn #
Bước 2: Bấm phím 8 một lần để xuống dòng chọn dòng: Passwords, ấn #
Bước 3: Tiếp dục bấm phím 8 chọn dòng: Modify admin, ấn #
Bước 4: Nhập mã số admin mới ( 6 – 8 số) ấn #, nhập lại mật khẩu vừa thêm lần 2, ấn #.

khóa cửa thông minh osuno 3399

Hướng dẫn cài đặt khóa cửa OSN-3399B

Khôi phục cài đặt gốc

Ấn giữ nút SET trong vòng 5s

Cài đặt mật khẩu admin:

Mật khẩu admin và đổi mật khẩu admin là mã số

– Ấn *# nhập mật khẩu 123456#. Ấn phím số 8 # nhập mã số ID 01# nhập mã số 6 số và kết thúc bằng # (xác nhận lại mật khẩu và kết thúc bằng #).